Avoin kirje EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestagerille: useat tuote- ja hintavertailusivustot vaativat Googlea muuttamaan toimintatapaansa

(English version below)

 

Berliini, Saksa 28.11.2019.

 

Saksassa toimiva vertailusivusto Ladenzeile.de, jonka alaisuuteen myös suomalainen Shopalike.fi-sivusto kuuluu, on laatinut yhdessä 40 muun allekirjoittaneen yrityksen kanssa tänään julkaistun avoimen kirjeen Euroopan kilpailukomissaari Margrethe Vestagerille. Sen allekirjoittaneet pienet ja keskisuuret digialan yritykset vaativat saada päätökseen vuonna 2017 päätetyn kieltopäätöksen Google Shoppingia vastaan.

 

Google käyttää hyväksi markkinavaltaansa, kuluttajat maksavat hinnan

 

Vuonna 2017 Vestager määräsi Googlelle 2,4 miljardin sakon yrityksen väärinkäyttäessä johtavaa markkina-asemaansa sen Internet-hakutuloksissa. Sijoittamalla oman vertailuostopalvelun hakutulossivun yläosaan, Google on saavuttanut epäreilun kilpailuedun tuote- ja hintavertailumarkkinoilla. "Google pääsee näin eroon kilpailijoistaan ja verkkokauppojen on mainostettava Googlessa, jotta ne pysyvät hengissä", kertoo Ladenzeile-sivuston toimitusjohtaja Johannes Kotte.

 

Loppujen lopuksi kuluttajat maksavat hinnan: viimeisimmän tutkimuksen mukaan Google Shoppingin hinnat ovat jopa 14 % korkeammat kuin muiden kilpailijoiden. Arvion mukaan tästä koituu vuosittain useiden miljardien verran harmia eurooppalaisille kuluttajille, Vestagerille osoitetussa kirjeessä mainitaan.

 

Google ei ole lopettanut väärinkäytöksiä, komission on puututtava asiaan

 

Kirjeen allekirjoittaneet ovat yhtä mieltä siitä, että Googlen väärinkäyttö jatkuu edelleen ja tyytymättömyys tilanteeseen kasvaa edelleen. Kotten mukaan "kymmenen vuotta sitten Googlea vastaan ​​aloitetun kanteen jälkeen ja yli kaksi vuotta komission tekemän kieltopäätöksen jälkeen Google ei ole vieläkään lopettanut väärinkäytöksiä". Monet allekirjoittaneista tulevat esille julkisesti nyt ensimmäistä kertaa ilmaistakseen tyytymättömyytensä Googlen käytökseen. "Tarkkailemme huolestuneena tilannetta ja sitä, että Googlesta on tulossa yhä aggressiivisempi markkinoillamme sen sijaan, että väärinkäytökset lopetettaisiin.", lisää toimitusjohtaja Tomáš Braverman tšekkiläiseltä Heureka-hintavertailusivustolta. "Vaikka Google yrittää ylläpitää reilun kilpailun vaikutelmaa julkisesti, tilanne on tänä päivänä paljon huonompi kuin se oli kaksi vuotta sitten." Tästä syystä kirjeen allekirjoittaneet pyytävätkin EU:n komissaaria laittamaan Googlen toiminnan kuriin ja ottamaan käytäntöön jo tekemänsä päätöksen. Komissaari onkin äskettäin ilmoittanut olevansa tyytymätön Googlen toimintaan ja siihen, että muutos ei näy edelleenkään kilpailijoiden hakutuloksissa.

 

Kymmenet tuhannet digialan työpaikat uhan alaisena

 

Nyt on aika toimia, sillä ratkaisua Google Shopping -tapauksessa ei ole vieläkään syntynyt ja sillä on lisäksi huomattava vaikutus myös ostovertailusivustojen ulkopuolelle: korjaustoimet Googlea vastaan toimivat mallina samankaltaisille markkinoille, kuten työpaikka-, lento- ja hotellihakuihin, joissa Googlella on aktiivisesti samalla kaavalla toteutuvat liiketoimintamallit. Vastustus Googlea vastaan on kasvamassa koko Euroopassa. ”Google hyökkää myös muille markkinoille epäreilulla käytännöllään ja koko Euroopan digitaalitalous on näin vaarassa. Arvioni mukaan vaakalaudalla ovat kymmenet tuhannet työpaikat pienissä ja keskisuurissa eurooppalaisissa yrityksissä, jotka maksavat veronsa rehellisesti. EU:n komission on asetettava Google kuriin ja vaadittava siltä tehokkaita korjaustoimenpiteitä ja kaikkien vertailuostospalvelujen, mukaan lukien Google Shopping Unitin, on saatava oikeudenmukaista ja yhdenvertaista kohtelua.", Kotte jatkaa.

 

Lue täältä avoin kirje EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestagerille.

 

Open letter to EU Competition Commissioner Vestager: Numerous product and price comparison experts call for Google to finally be put in its place

Berlin, 28.11.2019 - Ladenzeile.de is the initiator and one of over 40 signatories of a letter published today by European comparison shopping services to EU Competition Commissioner Margrethe Vestager. In the letter, the undersigned small and medium-sized digital companies are pushing for the effective finalization of the prohibition decision against Google Shopping issued in 2017. 

 

Google abuses its market power, consumers pay the price

 

In 2017, Vestager imposed a fine of 2.4 billion euros in a landmark decision. The reason was Google's abuse of its dominant market position in the area of general internet search. By placing its own comparison shopping service, the shopping unit, at the top of the search results page, Google is gaining an unfair competitive advantage in the product and price comparison market. "Google thus gets rid of its competitors, so that online shops have to advertise on Google if they don't want to die," says Dr. Johannes Kotte, Managing Director of Ladenzeile.

 

In the end, the customers are those who pay the price: According to a recent study, Google Shopping prices are on average already 14 percent higher than those of the competition. It is estimated that the damage to European consumers amounts to billions every year, as it was stated in an earlier open letter to Competition Commissioner Vestager.

 

Google does not stop the abuse, the Commission must now intervene

 

However, the signatories of the letter agree that Google's abuse continues to this day, and discontent with it is growing. "Ten years after the opening of proceedings against Google and more than two years after the Commission's prohibition decision, Google has still not effectively put an end to its abuse," says Kotte. Many of the signatories are appearing publicly for the first time to express their displeasure with Google's behaviour: "We are watching with the greatest concern that Google is becoming more and more aggressive in our market instead of ending the abuse," says Tomáš Braverman, CEO of the Czech price comparison Heureka. "While Google is trying to maintain the appearance of fair competition, the situation is much worse today than it was two years ago." The authors of the letter therefore call on the EU Commissioner to finally put Google in its place by effectively enforcing her own decision. In line with this, the Commissioner had recently signalled that she too was unsatisfied with Google's remedy: "we still do not see much traffic for viable competitors when it comes to shopping comparison."

 

Tens of thousands of digital jobs in Europe at risk

 

It is now time to act, because an effective remedy in the Google Shopping case is not only long overdue, but also has a resounding effect beyond comparison shopping: Google's remedies in the Google Shopping case serve as a blueprint for other markets such as job, hotel and flight search, where Google is already active today with similar business practices - and resistance against Google built up throughout Europe. “Google will also attack other markets with its unfair practices. The European digital economy as a whole is at risk. According to my estimation, tens of thousands of highly skilled jobs are at stake - in dozens of small and mediums-sized European companies that pay their taxes honestly” says Kotte. “The EU Commission must therefore now put Google clearly in its place and demand effective remedies from Google - in other words, fair and equal treatment of all comparison shopping services, including the Google Shopping Unit.”

 

Here you can find the open letter to EU Competition Commissioner Margrethe Vestager.