Kuinka paljon eurooppalaiset työskentelevät?

Se, kuinka paljon työskentelemme, voi vaihdella merkittävästikin jopa Euroopan rajojen sisäpuolella. Työpäivien pituuden lisäksi määriin vaikuttavat eri maiden arkipyhien määrät. Shopalike tutki 31 Euroopan maan tilastoja selvittääkseen missä maassa työskennellään eniten ja ketkä saavat nauttia eniten vapaapäivistä.

Lain määrittämä työaika vaihtelee

Tuntuuko joskus siltä, että vietät kaiken hereilläoloaikasi töissä? Vaikka se ei olekaan totta, tutkimuksestamme selviää, että euroopppalaiset viettävät töissä enemmän aikaa kuin olisi pakko. Kartasta selviää, kuinka monta tuntia kokoaikaisen työpaikan työviikkoon kuuluu ja kuinka paljon eurooppalaiset oikeasti keskimäärin työskentelevät. Esimerkiksi Islannissa kokoaikaisen työntekijän työviikko on 40 tuntia, mutta islantilaiset työskentelevät silti keskimäärin 44,5 tuntia viikossa. Toisaalta poikkeuksiakin löytyy, kuten esimerkiksi tanskalaiset, joiden työaika on 37 tuntia ja yleensä he viettävät vain yhden ylimääräisen tunnin töissä viikoittain. Eikö kuulostakin mukavalta?

Ketkä työskentelevät eniten vuodessa?

Yllä oleva kuvaaja näyttää, kuinka monta päivää muut eurooppalaiset työskentelevät vuodessa. Laskelmat on tehty kahdeksan tunnin työpäiviä käyttämällä. Kreikkalaiset, jotka ovat töissä keskimäärin 44,17 tuntia viikossa, käyttävät 256 päivää vuodessa työntekoon. Listan toisessa päässä on Tanska, jossa työpäiviä on laskennallisesti vain 216 ja työviikon keskipituus 38,52.

Kenellä on eniten vapaata?

Kaikki tarvitsevat rentoutumista vuoden aikana. Viikonloppujen lisäksi työntekijöillä on oikeus vuosilomaan sekä arkipyhiin. Tiivistelmästä vasemmalla löytyvät maat, joissa on eniten ja vähiten vapaapäiviä. Laskelmaista on poistettu arkipyhät, jotka ovat aina viikonloppuisin.

Lomapäivien määrässä kärkipaikkaa pitävät Malta ja Iso-Britannia 38:lla vuosittaisella lomapäivällä. Maltalla on hämmästyttävät 14 arkipyhää ja lisäksi työntekijöillä on oikeus 24 lomapäivään. Isossa-Britanniassa varsinaisia lomapäiviä on enemmän, jopa 28, ja vastaavasti arkipyhiä vähemmän. Huomattavasti vähemmän lomapäiviä on tarjolla esimerkiksi Sveitsissä, jossa arkipyhät ja vuosilomat yhteenlaskettuna on mahdollista lomailla 29 päivää vuodessa.

Suomalaiset kuuluvat Euroopan vähiten työskentelevien joukkoon

Suomessa selviää vähemmällä työnteolla kuin monissa muissa Euroopan maissa. Vain Ranskassa, Norjassa ja Tanskassa vuosittainen työaika on lyhyempi. Vuosilomaa Suomessa on vähintään 25 arkipäivää, jonka lisäksi 9 arkipyhää. Lomapäivien määrä on Euroopan korkeimpia, mutta arkipyhien määrässä olisi lisättävää.

40,2 tuntia viikossa

Suomalaiset työskentelevät keskimäärin 40,2 tuntia viikossa. Se on noin tunnin vähemmän kuin eurooppalaisten työaika keskimäärin, mutta lähes kaksi tuntia enemmän kuin tanskalaisten työaika. Euroopan pisintä työviikkoa tehdään Islannissa ja Kreikassa, joissa kummassakin työskennellään yli 44 tuntia viikossa.

25 lomapäivää

Suomessa työntekijällä on käytettävissään vähintään 25 lomapäivää ja Suomi kuuluukin lomapäivien määrässä Euroopan kärkimaihin. Edelle kiilaa vain Iso-Britannia, jossa lomapäiviä on 28. Suomi eroaa useista maista lomapäivien suhteen siten, että Suomessa lomapäiviä täytyy kerryttää, kun esimerkiksi Saksassa lomapäivät saa käyttöönsä heti. Arkipyhiä Suomessa on vain 9, kun lähes kaikkialla muualla arkipyhien määrä on suurempi. Slovakiassa ja Kyproksella vietetään jopa 15 ylimääräistä lomapäivää arkipyhien muodossa.

227 päivää vuodessa

Suomalaiset työskentelevät 227 (8 h/pv) päivää vuodessa. Se on 7 päivää vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin, mutta 11 päivää enemmän kuin vertailun ykköseksi sijoittuneessa Tanskassa. Suomalaiset pääsevät helpolla kreikkalaisiin verrattuna, sillä ero Euroopan eniten työskenteleviin on jopa 29 päivää.

Onko pidempää työviikkoa tekevä automaattisesti tuottavampi?

Pidempi työviikko ei välttämättä tarkoita parempaa tuottavuutta, sillä usein leijonanosan työajasta vievät tauot ja muut keskeytykset. Joidenkin tutkimusten mukaan keskeytykset vievät jopa 20–30 prosenttia työpäivästä. Ruotsissa kokeiltiin kuuden tunnin työpäiviä ja kokeilussa olleessa vanhainkodissa työntekijöiden koettu työhyvinvointi kasvoi ja sairauspoissaolot vähenivät. Lyhyemmän työpäivän vaikutukset voivat kuitenkin olla päinvastaiset työpaikoissa, joissa ei ole selvää rajaa työn ja vapaa-ajan välillä. Työntekijöiden stressitaso voi nousta, jos he kokevat, etteivät ehdi hoitaa kaikkia työtehtäviään kuuden tunnin aikana.

Jos haaveissasi on lyhyt työviikko ja korkea palkkataso, on Tanska oikea valinta. Ylen tekemän selvityksen mukaan Tanskassa on Pohjoismaiden korkein ostovoimakorjattu palkkataso.